"Tri vedľajšie ciele výchovy:
1. vedecké vzdelanie,
2. mravná výchova,
3. zbožnosť."
(J. A. Komenský 1592-1670)

"Nosné stĺpy preventívneho systému:
1. rozum,
2. viera,
3. láskavosť."
(don Bosco 1815-1888)
 

Výstavy a festivaly

Aktívna účasť ako vystavovateľ

Skúsenosti, získané pri práci s deťmi na PC v škole som odovzdával v rámci expozícií ZŠ Marhaň, Gymnázia sv. Jána Bosca v Bardejove a Amavetu 655, ako vystavovateľ (väcšinou so žiakmi) na týchto výstavách a festivaloch:

(1) HIFI EXPO'90. Zlín, Dom techniky 1990. (Udelená Cena Technických novín, na súťaži Mladá elektronika, za konštrukciu prepojenia 8-bitových mikropočítačov.)

(2) I. celoslovenské dni Amavetu. Bratislava, PKO 1990. (Udelená cena námestníka ministra školstva SR za počítačovú expozíciu ZŠ Marhaň.)

(3) MEDACTA91 - medzinárodná výstava učebných pomôcok. Nitra, Agrokomplex 1991.

(4) II. celoslovenské dni Amavetu. Martin, Matica slovenská 1991.

(5) 2. Medzinárodný knižný veľtrh a literárny festival. Palác kultúry, Praha 1992.

(6) III. celoslovenské dni Amavetu. Martin, Matica slovenská, 1992.

(7) MEDACTA93 - medzinárodná výstava učebných pomôcok. Nitra, Agrokomplex 1993.

(8) IV. celoslovenské dni Amavetu. Bardejov, DDaM 1993.

(9) V. celoslovenské dni Amavetu. Šaľa, CVČ, november 1994.

(10) MEDACTA95 - medzinárodná výstava učebných pomôcok. Nitra, Agrokomplex 1995.

(11) VI. celoslovenské dni Amavetu. Považská Bystrica, CVČ, november 1995.

(12) MEDACTA97 - medzinárodná výstava učebných pomôcok. Nitra, Agrokomplex 1997.

(13) Festival vedy a techniky AMAVET 1999. Dom techniky ZSVTS Bratislava, 28.-31.10.1999.

(14) Festival vedy a techniky AMAVET 2000. Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2.-5.11.2000.

(15) INVENCE 2000. Kongresové centrum Praha (ČR), 7.-10.12.2000.

(16) Krajský festival vedy a techniky AMAVET 2002. Dom techniky, Košice, 27.9.2002.

(17) INVENCE 2002. Kongresové centrum Praha (ČR), október 2002.

(18) Festival vedy a techniky AMAVET 2002. SjF STU Bratislava, november 2002.

(19) Věda v ulicích 2005. Náměstí Míru Praha (ČR), jún 2005.

(20) Dni vedeckej mládeže 2006. Bratislava, 1.-3. júna 2006.

(21) Věda v ulicích 2006. Náměstí Míru Praha (ČR), jún 2006.

(22) Festival vedy a techniky AMAVET 2013. PriF UK Bratislava, november 2013.

(23) Krajský festival vedy a techniky AMAVET 2014. Dom techniky, Košice, 29.10.2014.

(24) Festival vedy a techniky AMAVET 2014. PriF UK Bratislava, 13.-15.11. 2014.

(25) Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Malopolsce, EXPO Krakow. 26.-28.3.2015.

(26) Festival štyroch živlov AMAVET 2023 - AURÉLIUM, Bratislava. 8.- 9. 6. 2023.